2009summer_Daisen_3d

SANY0039.JPGSANY0053.JPGSANY0049.JPGSANY0056.JPGSANY0052.JPG

ネイティブアメリカンの知恵に学ぼう

シニアメイトによる「太陽へとぶ矢」テーマ活動発表

CIMG0308.JPG
CIMG0312.JPG
CIMG0318.JPG
CIMG0319.JPG
CIMG0322.JPG
CIMG0325.JPG
CIMG0326.JPG
CIMG0328.JPG